Koleje Kobylisy

Koleje Kobylisy

Architekt: Pavel Zezula, Jana Šimánková (Mio architects) TYPOLOGIE: Komerční stavby Stav: studie Rok: 2016
Urbanistické a následně hmotové řešení vyplynulo z požadavku investora na minimální kapacitu obytných buněk, zvláště však z požadavků na oslunění a odstupové vzdálenosti od stávajících obytných budov. Jelikož se pozemek nalézá ve vnitrobloku, stěžejním aspektem bylo také, jak bude hmota působit na obyvatele okolních domů. Snahou bylo takové řešení, které se bude tvářit co nejméně rušivě a neznehodnotí prostředí blízké zástavby.Vzhledem k orientaci ke světovým stranám se jako nejefektivnější ukázala hmota tvořena podlouhlými bloky, směřovanými svými delšími stranami k východu a západu. Ty jso