Sportovní centrum FAČR

Sportovní centrum FAČR

Architekt: Ing, Jiří Dvořák, Ing. arch. Michal Rouha (momentura) TYPOLOGIE: Sportovní stavby Stav: studie Rok: 2018

Základní ideou sportovního centra je jeho multifunkčnost směrem ke školám v návaznosti na dostupnost široké veřejnosti.Návrh je pro lepší představu realizovatelnosti situován do Plzeňského kraje k základním školám a blízkému centru, na místě již nevyhovujících sportovních ploch. 

Objekt je navržen jako jednoduchý kvádr se střechou se zalamováním s okny na sever . Objekt je dále díky snížení výšky,lepšímu funkčnímu prostorovému uspořádání, pohybu uvnitř budovy zapouštěn o jednu úroveň níže. Vstup do patra je tedy o jednu úroveň výše/nad celkovou hrací plochou po lávkách zavěšených do středového kompaktního traktu.Středový trakt má dvě podlaží, jedno do kterého vstupujeme s diváckými tribunami, administrativou, klubovnou, obchodem a hygienickým zázemím. Podzemní podlaží obsahuje především šatny a technologické zázemí. Odtud také vstupujeme do všech směrů do víceúčelových herních ploch. 

Na prostorovou konstrukci střechy jsou osazeny trojúhelníkové příhradoviny, které vynáší střechu a tvoří tak zalamovaný prvek umožňující přísun nepřímého denního světla na hrací plochu.