Sportovní centrum Kladno

Sportovní centrum Kladno

Architekt: Pavel Zezula, Jana Šimánková (Mio architects) TYPOLOGIE: Sportovní stavby Projekt: Pavel Zezula, Marek Šinagl, Milan Taflík Stav: DSP Rok: 2015

Renovace sportovního centra se zabývá návrhem nové tenisové haly, jejího zázemí a celkovým uspořádáním venkovních ploch. Areál je v současné době využíván, ale jeho stav je nevyhovující. Součástí areálu je také fotbalové hřiště se šatnami. Území je ze severní a východní části obklopeno lesem, z jižní a východní strany starou zástavbou rodinných domů.

Hala je vzhledem k požadované výšce zapuštěna o výšku 3m pod úroveň terénu a snaží se i přes svou velkou hmotu v území působit nerušivě a střídmě. Pravidelný tvar haly je narušen jen v rovině střechy, která se snižuje směrem do uzavřeného prostoru vymezeného kurty a zázemím. To je navrženo v jednoduchém obdélném tvaru, opticky snižuje výšku haly na severní fasádě a zároveň svou hmotou odděluje prostor tenisového klubu a parkoviště.

Budova zázemí je rozdělena vstupem na dvě části a to na sportovní zázemí s šatnami, posilovnou a sklady a vstupní část s lobby a recepcí, obchodem a kancelářemi pro trenéry a vedení. Všechny místnosti jsou osvětleny přirozeným světlem a mají přímý kontakt s venkovním prostředím.